Morris Minor Pick-up  

Mijn in 1991 aangeschafte Morris Morris Pick-up moest nodig aandacht krijgen. Motorisch en technisch in prima staat, wat echter niet langer gezegd kon worden van het plaatwerk. Met name het plaatwerk aan de linkerzijde van de auto, vooral de bodemplaat, was in slechte conditie. De vloermat verhinderde dat ik de straatstenen of het asfalt kon zien. Met mijn pensioen in zicht vond ik het wel tijd worden voor enige actie waarbij mijn technische achtergrond wel een opstakel vormde.

Maar ik had mij voorgenomen de (deel)restauratie zelf ter hand te nemen en dus ook het laswerk Maar waar haal je de kennis vandaan? Internet bracht mij in kontakt met Eric van der Meer uit Zaandam met zijn lasschool. Een kennismakingsochtend gaf inzicht in de verschillende lastechnieken en ik besloot de cursus daar te volgen. Wat mij bijzonder aansprak in de cursus was het principe: al doende leren. De theorie gelijk in de praktijk toepassen. Op mijn lijf geschreven. Het lassen met de beschikbare apparatuur van 0.6-0.8 plaat viel echter vies tegen.

Maar na afloop van de cursus meende ik toch zoveel zelfvertrouwen te hebben opgebouwd dat ik besloot door te zetten en het laswerk ook zelf te doen, waarbij ik mij vooraf verdiept heb in de aan te schaffen apparatuur. En dan komt het demonteren van onderdelen en het wegslijpen van het verroeste en verrotte plaatwerk. En dat blijkt dan meer te zijn dan je lief is. En langzaam ontstaat het besef dat het zelf lassen van de nieuw aangeschafte plaatdelen te hoog is gegrepen.

Daarnaast moest ik de afweging maken of de investering van de nieuw aan te schaffen lasapparatuur wel rendabel zou zijn. Immers: wat mij betreft zou dit een eenmalige klus zijn hetgeen betekent dat de lasapparatuur zou verstoffen in een hoek van de garage. Ik heb dus uiteindelijk het verstand laten zegevieren terwijl ik het toch zo graag zelf wilde doen. Je volgt een cursus toch niet voor niets, toch?

Een echte plaatwerker van beroep heeft het uiteindelijk het laswerk in mijn garage gedaan maar de rest kan ik wel op mijn conto schrijven met als resultaat: missie geslaagd. Een auto die er weer zijn mag. En de cursus had ik voor geen goud willen missen.

Hans de Groot